søndag 26. august 2007

Hugo Chávez, ”keiseren med klær”!


Dette innlegget ble sendt til Dagbladet som respons til Einar Hagvaags nokså reaksjonære "nyhetsreportasje" om grunnlovsendringer i Venezuela. (reportasjen finnes her: http://www.dagbladet.no/tekstarkiv/artikkel.php?id=5001070074178&tag=item&words=kald%3Bprotest )


Hugo Chávez, ”keiseren med klær”!

Søndag 19 august kom det et svært bilde av fotografen Spencer Tunik i Dagbladet. Bildet var av 600 nakne mennesker på en sveitsisk isbre, og dekket nesten to sider av avisen. Vi kan bare håpe at sjokkeffekten av et slikt bilde tok lesernes oppmerksomhet vekk fra det makkverk av en nyhetsartikkel i spalten ved siden av. For min del er jeg mer opptatt av balansert og pålitelig informasjon i nyhetsformidlingen, enn bruk av nakne menneskekropper som redskap for å fremme miljøbevissthet. Jeg ble derfor kraftig provosert av den såkalte nyhetsreportasjen om grunnlovsendringer i Venezuela.


Under overskriften ”Keiser Hugo i Venezuela” presenterer Einar Hagvaag en subjektiv og meget feilaktig tolkning av forslagene til disse grunnlovsendringer, en artikkel som kunne ha vært verdig en plass i Pravda i dens glansdager under den Kalde Krigen. Man må spørre hvilken hensikt Hagvaag har med å skrive en så propagandistisk artikkel. Dette fordi hele innholdet er myntet til å skape et inntrykk blant leserne, som er det motsatte av virkeligheten i Venezuela.


Hvordan skal man tolke påstanden om at grunnloven ble ”egenhendig” skrevet av Chávez i 1999? Er Hagvaag kjent med at det var en folkevalgt grunnlovsforsamling som forfattet den nye grunnloven i 1999, og at den deretter ble vedtatt i en folkeavstemning?Og påstanden om at ”Chávez fritt kan stikke hånda ned i kassa til nasjonalbanken,” fordi han bruker inntektene fra oljen til å finansiere prosjekter som kommer landets fattige flertall til gode, er like skandaløst. Kanskje Hagvaag foretrekker det som var tilfellet før Chávez kom til makten, hvor brorparten av oljeinntektene forsvant ut av landet til de multinasjonale oljeselskapene, mens det som ble igjen ble fordelt blant en styrtrik korrupt liten elite.


Mens vi opplever en avdemokratisering i de fleste landene i verden (inkludert Norge), hvor mer og mer makt blir overført til ikke-valgte overnasjonale institusjoner, går Venezuela under Chávez inn for mer direkte demokrati. Forslagene til grunnlovsendringer sendes nå ut til alle husholdninger i landet og skal grundig diskuteres før en eventuelt folkeavstemning. Det er det Venezuelanske folket som til slutt skal bestemme om de ønsker disse endringer, ikke en internasjonal mediakampanje styrt av landets opposisjon og deres allierte i Washington.


Lik det eller ei, grunnloven i Venezuela er en av de mest demokratiske i verden. Den delegerer politisk og økonomisk makt til folket, og gir større kontroll over de folkevalgte. De 33 forslagene til endringer vil i hovedsak føre til en enda videre demokratisering, og folkelig kontroll over bestemmelsesprosessene.


Hvis ikke Hagvaag kan akseptere dette, bør han i hvert fall være snill og plassere sine fanatiske meninger hvor de hører hjemme - på debattsidene i avisen og ikke som en nyhetsreportasje!


Dave WatsonTidligere valgobservatør i Venezuela

6 kommentarer:

Anonym sa...

Chavez er en ravende gal mann som gjør noen få korrekte ting som for eksempel å re-nasjonalisere oljeforvaltningen. Venezuela kommer sannsynligvis til å ende opp med hyperinflasjon, hyppige devalueringer og økonomisk kaos. Dere som hyller Chavez nå er vel identisk med de som hyllet Mugabe for 15 år siden. Lykke til Venezuela, dere trenger det!

Nettverk for Venezuela sa...

Det er en stor forskjell mellom ønsketenkning baserte på dårlig kjennskap til det man skriver om og kritisk analyse. Heltedyrkning og hylling er noe høyresiden har funnet opp for å unngå å begrunne argumentene sine. Klarer du å komme med noe som er litt mer intelligent enn så, og helst ikke anonymt, så får du i gang en debatt.

Folk tilsluttet Nettverk for Venezuela bruker sin fri tid til å drive solidaritet og støtte opp om folkets kamp for å skape et alternativt til den nyliberale modellen som har herjet i Latin-Amerika de siste 2-tiår. Kanskje du foretrekker det som var før Chávez kom til makt? Eller kanskje du har noe fornuftig forslag om hvordan ting kan gjøres annerledes?

For min del vil jeg heller tillate det Venezuelanske folket å bestemme selv over deres fremtid, noe som de har gjort med overveiende flertal i tre presidentvalg (dette til tross for kuppforsøk, sabotasje, og desstabilisering orkestrert av den krigførende, torturerende supermakten i nord!)

Dave Watson

Anonym sa...

Det som er hovedproblemet med Chavez er det samme som med f.eks. FIS i Algerie. Chavez har ingen interesse av å bedrive demokrati. Han endrer regler og allierer seg med hvem det skal være bare de er i mot USA. Han griper inn i markedsmekanismer og pøser ut penger til helt feil formål. Han regulerer media etter eget forgodtbefinnende.

Det eneste jeg synes Chavez har gjort bra er å re-nasjonalisere oljeformuen. Dette har han forøvrig til felles med Putin som også er kjempepopulær og helt forferdelig feil for landet sitt.

Nettverk for Venezuela sa...

Disse lettvint analyser som dukker opp hele tiden i forhold til utvikling i Venezuela, er litt vanskelig å ta alvorlig. Man lurer hver gang på hva vitsen er med å slenge ut slike usammenhengende påstander som er tomme for meningsfylt innhold.

Her har Nadreas identifisert hovedproblem med Chavez:
Det er ”det samme som med FIS i Algerie. Chávez har ingen interesse av å bedrive demokrati.”

Her har vi en påstand, uten begrunnelse, ingen forklaring, det er bare fakta; ”Chávez har ingen interesse av å bedrive demokrati.” og derfor er det akkurat som med FIS i Algerie, en islamsk fundamentalist parti som forfremme Sharialoven og konservative islamske verdier.

Prøv som jeg vil, klarer jeg ikke å finne noen rimelig sammenheng mellom disse to påstandene!
FIS politisk plattform er noe helt annet enn det til Chávez. De har en frimarkedsvennlige politikk, og er imot statlig økonomisk styring. De vil at Koranen skal legges til grunn for samfunnsstyringen og ikke en grunnlov, som i Venezuela, vedtatt i en demokratisk folkeavstemning med overveiende flertal og som de fleste grunnlovsanalytiker plasserer blant de mest progressiv og demokratisk i verden.

Jeg kan bare antyde at dette er et forsøk å sverte Chávez ved å bruke (ikke eksisterende) assosiasjoner, eller klarer Nadreas å elaborerer, og påviser en sammenheng mellom Chávez og FIS?

” Han griper inn i markedsmekanismer og pøser ut penger til helt feil formål.” sier Nadreas videre.
Helt feil formål?!: Helse, utdanning, matsuverenitet, jordreform og oppbygning av landets infrastruktur.
Jeg vet ikke hva slags verdensbilde Nadreas har, men fra min ståsted er disse grunnleggende formål for et hvert rettferdig og fungerende samfunn. Og grunnen til at Chávez gripper inn i markedsmekanismer er akkurat fordi markedet ikke klare og oppfyller disse grunnlegende samfunnsbehov!

Tvert imot markedet har visst seg å føre til en skjevere fordeling av nasjonale ressurser hvor brorparten av gevinsten går til en liten nasjonal elite og multinasjonale selskaper i rike utviklede land.

Og så avslutter Nadreas med enda en ubegrunnet negativ sammenligning, denne gangen med Putin. Argumentet er at begge er ”kjempepopulær” og siden Putin i Nandreas øynene er ” helt forferdelig feil for landet sitt” det må følge at Cávez er også!

Tid å være litt voksen nå Nadreas, prøve å tenke litt før du neste gang gå løs på tastaturet. Da kan vi kanskje få til en konstruktiv debatt over ting som virkelig er bekymringsfylt med utviklingen i Venezuela.

Dave Watson

Anonym sa...

Gi meg ETT eksempel på at det er vellykket å få bort fra markedsøkonomi innen dagligvaredrift og jordbruk i moderne tid (etter 1900). Uten unntak vil dette medføre fremvekst av svartebørshandel. Det nytter ikke å stoppe markedet. Se på hva som har skjedd i Zimbabwe, Mugabe har kjørt landet helt i kne takket være såkalt omfordeling av ressurser. Det alle sosialister glemmer er at det ikke er likegyldig for utbyttet hvem det er som driver butikken. Og sosialistiske løsninger er uten unntak de dårligste. Det blir et enormt byråkrati som skal bestemme utvalg og priser. Det blir dårlig logistikk. Det blir korrupsjon. Kort sagt så har gjentar jeg utfordingen. Gi meg ETT eksempel på at sosialisme virker innen jordbruk og butikkdrift.

Nettverk for Venezuela sa...

Nå er det ”Bogey Mann” Mugabe som Nadreas prøver seg med for å skape ikke eksisterende assosiasjoner med Chávez. Ikke rart det, opposisjonen i Venezuela har slengt ut denne sammenligningen i et par år nå (originalitet er ikke din spesialitet Nadreas). Det begynner å bli litt kjedligt!

Sammenligningen din med FIS og Putin ble avslørt for de innholdsløse avsporinger de egentlig er i siste innlegget. Jeg tror Mugabe kunne bedre sammenlignes med opposisjons leder og kuppmakeren, Pedro Carmona, de 48 timene han holdt på makten i landet og lo ned alle demokratiske institusjonene og kneblet presse og ytringsfriheten.

Hva kan vi vente neste fra Nadreas, Enver Hoxa, Pol Pot, ….. it’s just to pick and mix!

”ETT eksempel på at det er vellykket å få bort fra markedsøkonomi innen dagligvaredrift”
Tja, hva med Mercal? Over 11 millioner venezuelaner får subsidierte matvare som ikke bare er et middel mot fattigdom og underernæring, men også bidrar til matsuverenitet og vekst i kooperative sektoren.

Men dette er sikkert ikke interessant for Nadreas, han er mer opptatt av rettighetene til multimillionærer i dagligvare bransjen som Rimi Hagen.

Dave Watson