mandag 7. april 2008

Vi har pulverisert hele kapitalismens utbyttingskjede

66,5 % av befolkningen i Venezuela er fornøyd med presidenten, mot 31% som er misfornøyd, i følge en ny meningsmåling. Hvor mange andre statsledere, i verden, opprettholder en slik oppslutning etter så mange år i embetet? Det er verdt å merke seg at selv om volden fortsatt er landets største problem i følge de som ble spurt i målingen, er det 11,9% færre som sier at de er bekymret for dette problemet enn sist måling. Det er også en tydelig nedgang når det gjelder antallet som frykter arbeidsledighet og varemangel, noe som henger sammen med tiltak som har blitt tatt for å bekjempe disse problemene.


Som noen kanskje har sett har Venezuela kunngjort nasjonalisering av sementsektoren, et viktig grep for å legge til rette for sosial boligbygging i landet som fortsatt sliter med et stort problem med hjemløse og folk som lever i svært kummerlige kår. Chavez "slaktet" de elendige resultatene av et program for sosial boligbygging på tv for noen dager siden og sa at man aldri vil løse boligproblemet med et byggetempo på noen få titalls tusen boliger i året, dette i et land med 25 millioner innbyggere.


Et annet viktig tiltak man har gjennomført er opprettelsen av sosialistiske strukturer for produksjon og distribusjon av mat, og for å oppnå en høyere grad av selvforsyning av jordbruksprodukter. Dette har vært avgjørende fordi den gamle eliten i Venezuela har forsøkt å holde tilbake mat og slik skape misnøye, et forsøk på å gjøre noe av det samme som man gjorde i Chile under Salvador Allende med henblikk på å skape matmangel og bane veien for et opprør. Mye av maten som selges i landet distribueres nå gjennom over 10.000 offentlige supermarkeder, Mercal-kjeden, til solidariske priser.


Chavez uttaler i dag at man har "pulverisert hele kapitalismens utbyttingskjede" - jeg går ut i fra at det er en kommentar som gjelder matsektoren først og fremst.Også når det gjelder industrialiseringsprosjekter gjør man fremskritt; de første venezuelansk-iranske traktorene er nå på vei til Nicaragua, og biler, datamaskiner og andre produkter skal ikke være langt unna.


Fra Bolivia kan det meldes at Evo Morales' popularitet, trass i (eller på grunn av?) sabotasjeaksjonene i de rike regionene i landet, stiger 1% for mars måned og dermed ligger på 55%, i følge en måling. Det er ikke ille etter 2-3 år ved makten i det som følge Guiness Rekordbok er verdens mest ustabile land. Mye av populariteten skyldes den høyeste økonomiske veksten landet har sett på over 50 år, samt en rekke vellykkede sosiale tiltak. Etter nasjonalisering av gassen i 2005 følger nå deler av oljeproduksjonen og Evo Morales snakker også om en mulig statlig overtakelse av elektrisitetsnettet.Den bolivianske regjeringen melder at 76% av landets analfabeter har lært å lese og skrive takket være det cubanske prosjektet "Yo sí puedo". Det finnes absolutt lyspunkter i verden.

Ingen kommentarer: