fredag 22. januar 2010

løgnaktige informasjon

Victoria Sirnes, en av Nettverkets medlemmer, kom bort i en artikkel i Bistands Aktuelt (NORAD sitt faglig informasjons tidsskrift) om latinamerikanske land som var kommet godt i gang med å oppfylle FNs tusenårsmålene.

Da hun oppdaget at de ikke en gang hadde nemt dette landet som har kommet lengst, Venezuela, skrev hun følgende kommentar:


Venezuela
Den generelle fattigdommen var i 1998 på 50 %, i dag er den på 31,5 %, den har altså sunket med 37,6 %. I 1996 levde 44.5 % av befolkningen i ekstrem fattigdom, tall fra 2008 viser at denne andelen har sunket til 9% . Analfabetisme har blitt utryddet. Kvinner deltar aktivt. Deres rettigheter er nå skrevet i den nye grunnloven.
Artikkel 88 i den bolivarianske grunnloven :

" El Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley."

"Staten garantiserer likestilling og rettferdighet mellom kvinner og menn i retten til arbeid. Staten annerkjenner husarbeid som en økonomisk aktivitet som skaper verdi og som produserer rikdom og sosial velstand. Husmødre har rett til sosial sikkerhet i samsvar med loven.

I Venezuela har også menn krav på et vist antall dager med pappapermisjon. Chavez har opprettet over 30 "misiones",som jobber med å bedre levestandarden og demokratiet i Venezuela. Utdanning er gratis. Legehjelp, medisiner og sykehus opphold er gratis. (Flere tusen latin amerikanere som ikke er fra Venezuela får også hjelp ). Staten har opprettet butikker med statsubsidiert mat,slik at fattige har tilgang på å kjøpe veldig billig mat i deres nabolag. Før levde tusenvis uten ID papirer, nå har alle identitets dokument. Barrios, slumen, i Caracas var ikke en del av kartet en gang før.Slik er det ikke lengere. De fattige har blitt hørt, de har fått id og blitt oppført på kartet.

Og jeg kunne fortsette å skrive, men det jeg vil frem til er : Venezuela har innfridd 6 av de åtte tusenårsmålene, og i en artikkel som heter "Fem land i Latin-Amerika klarer tusenårsmålene ", blir jeg forbauset over ikke å finne Venezuela blant disse landene.

Victoria Sirnes

Bistands Aktuelt sin artikkel finnes her:
http://www.bistandsaktuelt.no/Nyheter+og+reportasjer/Arkiv+nyheter+og+reportasjer/150107.cms

Det er bra at Nettverkets folk er årvåken for slike manglende og feilaktige (ikke å si manipulerende) fremstillinger og reagerer.

Ingen kommentarer: