tirsdag 30. juni 2009

Encuentro de SolidaridadMellom 19 og 21 juni ble det avholdt et møte i Amsterdam for Europeiske organisasjoner som arbeider i solidaritet med den Bolivarianske Revolusjonen i Venezuela (Encuentro de grupos y organizaciones de solidaridad con la Revolución Bolivariana).

Over 100 deltagere fra 24 land var til stede. Fra Norge ble både Latin-Amerikagruppene (Samordningsgruppa for Venezuela/Nettverk for Venezuela) og de Bolivarianske Sirklene i Norge representert. Vertsorganisasjon i Amsterdam var Instituto Internacional de Investigación y Formación (IIRE)/ Círculo Bolivariano de Holanda. Kjente organisasjoner som Hands off Venezuela og de Bolivarianske Sirklene var til stede samt representanter fra land man ikke vanligvis assosierer med solisaritetsarbeid, som f.eks. Ukrania, Romania og Kipros.

Målet med møtet var å etablere et nettverk/federasjon av organisasjoner i Europa for å koodinere og efektivisere solidaritets arbeid i forhold til det alternativt Bolivarianske prosjektet. Med foredrag fra inviterte politiske og sosiale aktører, debatt og gruppearbeid/workshops, ble det etterhvert enighet om viktigheten av en slike nettverk. Med bare tre dager til rådighet ble det umulig å komme fram til en endelig organisatorisk struktur for et slik nettverk. Det ble derfor valgt en person fra hver arbeidsgruppe (fra i alt 9 grupper) som skulle møtes senere for å arbeider med et endelig forslag.

Et efektivt og samkjørt solidaritetsarbeid samt mulighheten for opprettelse av en resurs senter, hvor organisasjonene kunne få lett tilgjengelig informasjonsmateriale (videoer, hefter, databanker, oversikt over resurspersoner i de enkle landene osv.), skulle være et redskap, ikke bare for å støtte opp om det Venezuelanske ekksperimentet, men også for å kunne promovere det som en modell for en sosialistiske alternativ på internasjonal basis. Opretting av et diplomatisk nettverk “Folk mellom folk” (Diplomacia Pueblo a Pueblo) med politiske og sosiale organisasjoner i Venezuela skulle også være en viktige målsetning.

Ambisjonsivå var høyt i utgangspunkt bant flere deltagere, men etter et par dagers arbeid ble en mer realistisk intensjonsgrunnlag akseptert. Det ble diskusjoner om utfordringer for den Bolivarianske revolusjon i konjunkturet av den internasjonale krise for kapitalisme, og hvilken rolle solidaritet kunne spille, evaluering av det Europeiske solidaritetsarbeid så langt og kompetanseoppbyging av aktivister.

Nettverket skulle heller ikke være lukket, men åpent for andre organisasjoner enn de inviterte til Amsterdam for å kunne slutte seg til. representantene som ble valgt fra arbeidsgruppene for å utarbeide et forslag til nettverkets organisasjonsform skulle også foreslå kriteriene for medllemskap.

Det ble tre dager med intens og produktivt arbeid men med innlagt tid for sosiale samvære og muligheten for å bli kjent med de andre organisasjonene og deres arbeid. Det ble noen kulturelle innspill og en del emosjonelle appell til støtte for våre søstre og brødre som kjemper for en verdig alternativ til den undertrykkende nyliberale modellen i Venezuela og resten av verden.VIVA LA REVOLUSJON BOLIVARIANA!


Lenken til vertsorganisasjonen:Ingen kommentarer: