mandag 1. mars 2010

The Revolution will not be Televised


Åpent møte

Vi viser dokumentarfilmen

”The Revolution will not be Televised”

(Español/English)kl.19.00 mandag 1. mars
Seminarrom/Auditorium F (rom 212 andre etasje) på Sydneshaugenskole (gratis inngang)Den demokratisk valgte presidenten i Venezuela, Hugo Chávez, ble forsøkt styrtet av høyresiden i landet ved hjelp av grov manipulering fra de privateide tv-kanalene. Det ble påstått at 11 mennesker ble drept i sammenstøt mellom Chávez' tilhengere og motstandere, og tv-stasjoner verden over slukte rått at Chávez hadde beordret drapene, slik det fremkom i de privateide kanalene. Det ble også hevdet at dette var den direkte årsaken til statskuppet.Det irske tv-teamet som fulgte de dramatiske dagene i april 2002 var på rett plass til rett tid. De fulgte presidenten i månedene før og dagene under kuppet, og vi blir i filmen førstehånds vitner til presidentens bevegelser og de beslutningene han tar. Filmen dekker også kuppmakerne og deres strategier. Dessuten får vi et visst innblikk i hva USAs utenriksminister Colin Powell foretar seg. Men først og fremst viser filmen på en forbilledlig måte hvordan levende bilder og klippeteknikker kan benyttes for å skape et falskt bilde av det som faktisk skjer, og formidle dette til en hel verden på kort tid.Ingen kommentarer: