onsdag 23. juni 2010


Media desinformasjon om Venezuela tar dessverre aldri slutt!
Gårsdagens Aftenposten hadde denne perle av en reportasje om verdens verste diktatorer. På plass nr.17 kom yours truly Hugo Chávez og dette var forklaringen om hvorfor han fortjente denne æren:

Hugo Chavez, Venezuela. År ved makten: 11. Har fengslet opposisjonelle, stengt kritiske medieselskaper og bygget en personlighetskultur rundt seg selv. Har samlet mye av landets oljeindustri under statlig eierskap, men har ikke lykkes i å redusere landets fattigdom i merkbar grad. Hylles som en helt av diktatorer verden over for sin svært kritiske holdning til globalisering og USA.

Hele artikkel kan leses her: http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article3704507.ece

Håper så mange som mulig kan sjå på artikkelen og reagere kraftig. Jeg har skrevet dette innlegget til Aftenposten:

AFTENPOSTENS OPPDIKTET DIKTATOR!
Aftenposten journalisten Kristoffer Rønneberg hadde en artikkel 22.juni hvor han listet opp verdens verste diktatorer. Blant disse, i posisjon nummer 17, hadde han dette å si om den lovlig valgte presidenten av Venezuela, Hugo Chávez.

”Hugo Chavez, Venezuela. År ved makten: 11. Har fengslet opposisjonelle, stengt kritiske medieselskaper og bygget en personlighetskultur rundt seg selv. Har samlet mye av landets oljeindustri under statlig eierskap, men har ikke lykkes i å redusere landets fattigdom i merkbar grad. Hylles som en helt av diktatorer verden over for sin svært kritiske holdning til globalisering og USA”.

At Aftenposten kan formidle silke grove usannheter viser til en enorm forakt overfor sine lesere. Vi kan se nærmere, punkt for punkt, hvordan Aftenposten forvrenger virkeligheten:

”Hugo Chavez, Venezuela. År ved makten: 11”

Han har blitt valgt tre ganger i løpet av de 11 årene med overveiende flertall, i valg observert og godkjent av bl.a. EU, OAS (Organisasjon av amerikanske stater), og eks president Jimmy Carter sin Carter Foundation.

”fengslet opposisjonelle”
Venezuela har ingen politisk fanger, sammenlignet med andre USA allierte land i regionen, Colombia og Honduras for eksempel, som fengsler og likvidere opposisjonelle og kritiske journalister i hoppetall, men likevel ikke kommer på diktatorlisten til Aftenposten.

”stengt kritiske medieselskaper”
Bare et fjernsynsselskap har mistet sin sende konsesjon pga. grove overtredelse av kringkastingsloven, bl.a. aktiv deltagelse i statskupp.

”Har samlet mye av landets oljeindustri under statlig eierskap”
Siden når har nasjonaleierskap (Statoil, Hydro osv.) blitt synonymt med diktatur?

”har ikke lykkes i å redusere landets fattigdom i merkbar grad”

Her måtte Aften posten har strekket seg langt for å unngå å få med de enorme fremganger i fattigdomsbekjempelse og rettferdig fordelig av resurser utført av Venezuela under Hugo Chávez;
Statistikk fra Verdensbanken viser at tallet på fattige i Venezuela har gått ned fra 60,9% i 1997 til 26% i 2009. I samme tidsrom gikk tallet på de som levde i ekstrem fattigdom ned fra 17,1% til 7%. Arbeidsledigheten falt også fra 12,7% til 6,6% og fortsetter å være stabil til tross for den internasjonale økonomiske nedgangen, og mer enn 3 millioner hektar jord er blitt fordelt blant fattige bønder.
Venezuela er dessuten landet som har kommet lengst i å oppfylle de tusenårsmålene vedtatt av FN for bekjempelse av fattigdom innen 2015. Venezuela har innfridd seks av disse åtte tusenårsmålene allerede.

Ønsker Aftenposten å framstå som en seriøs avis burde de klare litt bedre en dette! Og jeg vil anbefale Kristoffer Rønneberg å ta et par år til på journalisthøyskolen og lærer faget sitt litt bedre.

Dave Watson

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det er sjokkerende å lese et slikt innlegg i Aftenposten. Min oppfatting av aftenposten som en av landets seriøse aviser, har etter dette innlegget kommet i tvil.

Jeg oppfordrer Kristoffer Rønneberg og andre til å definere hva som er en diktator før de slenger ut at en folkevalgt president som Hugo Chávez er en diktator. Hugo Chávez kan kritiseres for enkelte handlinger, som så mange andre presidenter,men å klassifisere han som en diktator er en vill påstand uten hold i virkeligheten.
Det finnes flere definisjoner for hva som er et demokrati, men de fleste har disse kriteriene til felles: Det må avholdes frie og regelmessige valg. Det må være stor grad av politisk deltakelse, uten at noen større sosiale eller kulturelle grupper, eller minoritetsgrupper, blir holdt utenfor. Det må være pressefrihet, organisasjonsfrihet, ytringsfrihet. Menneskerettigheter må bli respektert.
Alle valgene i Venezuela har blitt anerkjent av internasjonale observatører.
“The Carter Center concludes that the automated machines worked well and the voting results do reflect the

will of the people.”11
-Carter Center Venezuela Referendum Observation Delegation
“The Venezuelan voting system possesses a number of features that are in line with the most advanced international standards of e-voting. In certain aspects, such as the paper trail audit, the system developed in Venezuela is probably the most advanced system in the world to date.”6
--European Union Election Observation Mission
For dere som tviler på at Venezuela har frie valg, les denne artikkelen:(Her er mange av kommentarene om valg i Venezuela samlet på en side,og alle refererer til kilder,om noen fremdeles skulle være i tvil) http://www.rethinkvenezuela.com/downloads/Electoral%20Observers.pdf
I tillegg til å være et representativt demokrati har Venezuela i tillegg flere former for direkte demokrati, slik at befolkningen tar dirkete del i store avgjørelser. Dette har blitt gjort bla ved å opprette «Consejos Comunales» -Kommunale råd der flere tusen venezuelanere sammen tar besluttinger som angår dem på lokalt plan. For mer informasjon se :http://venezuelanalysis.com/analysis/2257 og http://www.latin-amerikagruppene.no/noop/page.php?p=Landsider/Venezuela/Landprofil/index.html&d=1
Kritiske medieselskaper har ikke blitt stengt i Venezuela. RCTV saken er et av de klassiske argumentene som ukritisk brukes for å klassifisere Hugo Chávez som en diktator. RCTV er en av aktørene som er ansvarlige for statskuppet mot Hugo Chávez 11 april 2002. Enda de ved flere anledninger har oppfordret til statskupp, brutt regler, tatt del i statskuppet, så har ikke RCTV blitt stengt. Men, som Dave Watson har poengtert over :RCTV mistet sin sendekonsesjon. I tillegg er 95% av medieselskapene privateid, og de er med i en kampanje for å styrte landets folkevalgte president. For mer informasjon om RCTV, pressefrihet og medienes rolle i Venezuela se dokumentaren «The revolution will not be televised». Eller les noen artikler om saken :

http://mondediplo.com/2002/08/10venezuela
Som Dave Watson også skriver her, så har har fattigdommen i Venezuela blitt kraftig redusert de siste årene. Gjennom «Misiones» har Venezuela utryddet analfabetismen og gitt befolkningen identifikasjonspapirer, noe mange manglet før. Helsestystemet har blitt forbedret, og gratis. Det samme har utdanningen. «Andelen mennesker som nå lever under fattigdom har blitt redusert til mindre enn halvparten, mens andelen fattige som lever under ekstrem fattigdom har blitt redusert -fra 73% til 7%.”

Denne artikkelen(spansk) viser den økonomiske og sosiale utviklingen i Venezuela i løpet av 10 år med Chavez : http://www.cepr.net/documents/publications/venezuela-2009-02_spanish.pdf

Så før noen føler for å slenge ut at Hugo Chávez er en diktator, så vil jeg oppfordre til å tenke over hva en diktator er, og til å søke etter informasjon om Venezuela og Hugo Chavez.

Victoria Sirnes

Aslak Storaker sa...

Kom denne kritikken av Aftenposten noensinne på trykk? Det er helt drøyt hva norske medier kan få seg til å skrive o Latin-Amerika.