søndag 24. oktober 2010

Debatt: Hvor går Venezuela?

Peter S. Gitmark: Stortingsrepresentant for Høyre, medlem av Utenrikskomiteen


Iselin Åsedotter Strønen: Stipendiat og forsker ved Chr. Michelsen Institutt


Peter M. Johansen: Utenriksjournalist i Klassekampen


Regjeringspartiet til president Hugo Chávez sikret seg flertallet i Venezuelas nasjonalforsamling ved valget i september, men har mistet flertallet på to tredjedeler. Opposisjonen sikter nå mot presidentvalget i 2012 og ser muligheten til å fjerne Chávez som har sittet med makten i over 12 år. Med utgangspunkt i valgresultatet skal vi se nærmerer på valgets betydning for den videre utviklingen i Venezuela og president Hugo Chávez Bolivarianske Revolusjon.


Tirsdag 26. oktober kl. 18.00, Storelogen, Akademiske Kvarter, Olav Kyrresgt 53


Arr: Latin-Amerikagruppene i Bergen


www. latin-amerikagruppene.no

Ingen kommentarer: