lørdag 4. juli 2009

Skriv under oppropet!


Her kan dere skriv under oppropet mot kupp i Honduras:Det er viktig at presset mot kuppmarkerne holdes på et høyt nivå, spesielt fra den folkelig, grasrot sektoren. Mens de store multinasjonale organisasjonene som OAS og FN for tiden legger en betydelig presse på det ulovlige Honduranske regimet, kan de fort gå med på hestehandel og kompromis. Det er mange mektige aktører i det internasjonale samfunnet som vill gjerne se Mel Zelaya sitt prosjekt uskadeliggjørt og ønsker en gjennoprettelsen av status quoen.


Ikke minst må vi legge presse på det norske media, spesielt NRK, til å dekke hendelser i Honduras på en ansvarlig måte.


En kjent latinamerikansk kommentator reagerte på media sin dekning av kuppet ved å si at det var en fornærmelse overfor den internasjonale samfunn å presentere statskuppet som en juridisk handling forårsaket av presidentens brudd på grunnloven, når alle fakta som påviste det motsatte var lett tilgjengelig for alle til å se.

Hvorfor i alle verden da skulle NRK to dager etter kuppet fremdeles presenterer kuppet som en juridisk handling? Hvorfor skulle det statlige (finansierte av folket) kringkastings organet bidrar til å fornærme intelligensen til det norske folket. Det er dessverre en trist fakta at NRK, sammen med de fleste norske medier, har til stadighet drevet med fornærming av folkets intelligens her til lands spesielt i forhold til Latin-Amerika.

Det er tid for at det norske folket forlangte mer respekt fra sine statlige informasjonskanalen!
Skriv og fortell dem hvor forbannet du er!


Dave

Ingen kommentarer: