tirsdag 12. mars 2013

BT vs Chávez, en sørgelig rekord

8. januar 2013
BT vs Chávez, en sørgelig rekord


Det er gått 14 år siden Hugo Chávez kom til makten i Venezuela. Han har stilt som presidentkandidat 4 ganger, og har vunnet samtlige valg med overveiende flertall. I disse 14 årene har det blitt satt i gang en enorm sosial utvikling som har kommet landets fattige flertall til gode. Venezuela er i dag et forbilde for mange utviklingsland og har vist at det finnes alternativer til den rå markedsliberalismen som har ført til økt fattigdom for flesteparten av jordas befolkning de siste 20 årene.

Men i disse 14 år har Bergens Tidende aldri kunnet finne spalteplass til å skrive noe positivt om landet. Istedenfor har de slått seg sammen med høyresidens hylekor, og videreformidlet alle slags usannheter og manipulert propaganda om en kvasediktator stat, uten pressefrihet og i økonomisk kaos.

Selv nå, når landets president lider av kreft med alvorlige komplikasjoner, er BT på hugget med sin løgnaktige journalisme. I en artikkel med tittel «Venezuela ber for sin dødssyke president» (7. januar) kan vi lese at «helsen hans er omgitt av en stor offisiell taushet» at visepresident mener at grunnloven «ikke behøver å bli ilagt stor betydning» og at «grunnloven faktisk er skrevet av Chávez selv»

Ser vi nærmere på disse påstandene, viser det seg at samtlige er usanne: Det gis jevnlig informasjon om presidentens helsetilstand på statlig fjernsyn, om hvilken type kreft, hvilken operasjon som er blitt gjort og hvilke komplikasjoner som har oppstått; visepresidenten har offentlig uttalt at det er kun grunnlovens bestemmelser som skal avgjøre presidentovergangen; og at det var en folkevalgt grunnlovsforfatning som skrev grunnloven, som deretter ble godkjent i en folkeavstemning med overveiende flertall. Så mange usannheter i et så lite avsnitt viser til noe mer enn journalistisk sløvhet.

Ja, BT har rett i at det er «usikkerhet og forvirring» i Venezuela, men den er skapt av opposisjonens forsøk på å utnytte presidentens helsetilstand for å få en politisk gevinst de ikke klarte på demokratisk vis på valgdagen 7. oktober. Sammen med deres allierte i privateide media, bombarderer de folk med løgnaktige påstander, politisert og feilaktige tolkninger av grunnloven, oppfordrer til demonstrasjoner, og til og med til nasjonal streik på innsettelses dag 10. januar. En målrettet destabiliseringskampanje som BT velger å ignorere i sin desinformerende reportasje.

Jeg skal avslutte med en positiv sak som viser noen av grunn til at flertallet av folk i Venezuela ber for sin «dødssyk president» og virkelig håper at han overlever og blir sittende minst seks år til:

I Spania, et land som følger en standard nyliberale økonomisk politikk, ble det anslått at over 500 familier mistet hjemmene sine og ble kastet ut på gata hver eneste dag i fjor, mens i Venezuela i samme perioden var i gjennomsnitt 570, for det meste lavinntektsfamilier daglig plassert i romslige, moderne boliger, sjenerøst subsidiert og med 20 års nedbetalingsavtaler. Noe for BT å rapportere om?

Dave Watson
Latin-Amerikagruppen i Bergen

Ingen kommentarer: