fredag 23. februar 2007

Eirik Vold vs Torbjørn Røe Isaksen i Dagbladet

I mai 2006 hadde Eirik Vold (skribent, samfunnsgeografistudent med feltarbeid fra Venezuela, researcher i Venezuela på oppdrag fra Latin-Amerikagruppene i Norge) og Torbjørn Røe Isaksen (leder i Unge Høyre og redaktør i Minerva) en debatt i Dagbladet. Debatten kan følges her:

Først ute var Torbjørn Røe Isaksen:


Nok en diktator

Venstresidens revolusjonssafari er ikke like blodig som før, men de stiller fortsatt svært få kritiske spørsmål til dem som kan bli fremtidens diktatorer.......les resten av kronikken: http://www.dagbladet.no/kultur/2006/05/13/466089.html

Deretter følgte svar fra Eirik Vold:

Ingen diktator

Å omfordele godene betyr ikke at man må gi avkall på demokratiske rettigheter......les resten av kronikken: http://www.dagbladet.no/kultur/2006/05/18/466478.html

Hvorpå Isaksen svarte:

Verden sett fra venstre

I en kronikk i Dagbladet 18.05 velger Eirik Vold å kommentere min kronikk «Nok en diktator» om Hugo Chavez på en relativt forutsigbar måte - ved å ikke forholde seg til innholdet......Les resten av kronikken: http://www.dagbladet.no/kultur/2006/05/28/467392.html

Og avslutningsvis mente Vold:

Verden sett fra høyre

I sin replikk i dagbladet 29.05, «verden sett fra vestre» gjentar Torbjørn Røe Isaksen sine påstander om at Venezuelas valgte president Hugo Chávez har tilranet seg diktatorisk makt over medier, domstoler og sikkerhetsstyrker. Men hvordan kan Chávez ha diktatorisk makt over institusjoner som er involvert i et militærkupp mot ham selv? Det er rett og slett avslørende når Isaksen sier at han ikke forstår hva hendelsene rundt kuppet har med påstandene hans å gjøre. Forvrengte tolkninger av Amnesty International- og Human Rights Watch-rapporter blir da til liten hjelp.......les resten av kronikken: http://www.dagbladet.no/kultur/2006/05/31/467658.html

Ingen kommentarer: